Första gången?

För att administrera våra webbutbildningar behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig. Det vi behöver är ditt namn, e-postadress, myndighet/företag och lösenord.

Det lagliga stödet till behandlingen av dina personuppgifter är att ESV enligt sin instruktion ska ge stöd till andra myndigheter genom bland annat utbildning och rådgivning. Våra webbutbildningar är ett sätt att göra det.

Dina uppgifter sparas tills du själv meddelar att du vill ta bort dem. Vart tredje år kommer vi att kontakta dig för att bekräfta att du vill vara kvar.

ESV är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära radering av dina uppgifter. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@esv.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Logga in

Du som redan har registrerat dig loggar in här. Användarnamnet är din e-postadress.

E-postadress:

Lösenord:

Välkommen till Ekonomistyrningsverkets webbutbildning om grunderna i statlig styrning!